Kategorie: Články

NÁVRH AVPZS k schválení HKČR

Jedná se o opatření na „odplevelení“ legislativních předpisů ČR

1.ÚVOD

V České republice /ČR/ je velmi krátká doba platnosti legislativních předpisů /LP/ a to především z důvodu, že:

  • je zpracovávají často nekvalifikovaní (spíše neznalí dané problematiky) úředníci státní správy/USS/;
  • na tvorbu i úpravu LP je po zveřejnění novely málo času, zejména pro posouzení ze stupně občan, podnikatel,..osoba, které se LP týká;
  • AVPZS dostatečně nevyužívá „Plan-legislativnich-praci VládyČR“, kluby,kom především v přípravném období. Doby, kdy je možno s ministerstvy naše náměty konzultovat na pracovní úrovni a dosáhnout toho, že budou zapracovány přímo do „Návrhu novely LP“.

         USS se spoléhá na to, že vykonavatel LP sám navrhne řešení, aby LP byl schopen plnit a pak v konečném znění USS jen bude licitovat, co uzná a co ne. Tím se obrátí výkon USS na „schvalování“ i často na změnu odpovědnosti za kvalitu LP.

         Výkon státní správy v tvorbě LP je ovlivněn zásadně politikem v čele příslušného ministerstva, u nich „vlivnými osobami“, které z chyb a „poplatků“ v LP pak cíleně těží, tunelují nejen státní rozpočet, ale zatěžují skupiny občanů „různými poplatky“ a tak skrytě snižují sociální postavení zejména nemajetného občana /On/a tzv. střední třídu /Ost/. To, že se LP pak ohýbají dle zájmu politiků je taky zřejmé.

         Veliká, přebujelá administrativa státu a její satelity neúměrně zatěžují občany, včetně skupiny podnikatelů- kteří musí tento „moloch státních úředníků“ nejen financovat, ale taky špatné LP plnit;

         HK ČR na mnohé z daného už upozornila, stále však je tento problém, který by měl vyřešit stát na okraji priorit vlády a parlamentu.

 

2. OPATŘENÍ
2.1.   AVPZS tento materiál na VH AVPZS příjme jako pracovní dokument, po připomínkovém období v rámci AVPZS jej zašle HKČR s žádostí o projednání a realizaci.

2.2.   R-AVPZS projedná návrh „Legislativního týmu RAVPZS“ kterým LP se budeme v roce 2016 prioritně věnovat (viz http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Plan-legislativnich-praci_2016.pdf) a rozpracuje přípravu v součinnosti s čl. základnou. K součinnosti s HKČR a USS bude pověřen vedoucí týmu připomínkování LP, člen RAVPZS.

2.3..  R-AVPZS požádá HKČR- tým „připomínkování“o  projednání na své úrovni tohoto návrhu a doporučí připravit pro prezidenta HKČR stanovisko k projednání ve Vládě ČR a v PS Parlamentu ČR(jeho klubech,výborech, komisích….);

2.4.   Prosadit, aby státní úředníci osobně a hmotně odpovídali za zpracovaná stanoviska, návrhy LP…. Vždyť je daňoví poplatníci živí a tak by snad měli mít právo mluvit do toho, jak má být státní správa veliká a jak má pracovat.

Neoprávněný požadavek na administrativu a poplatky občanem, právnické osobě /PO/ uhradí USS osobně náklady spojené s nápravou, navíc trojnásobnou pokutu pro stát.

2.5.   USS při odevzdání LP musí odpovídat za jeho správný obsah. Veškeré novely musí být řádně zdůvodněné (viz jako šablony „Důvodová zpráva“) v jednotlivých § a odstavcích s odvolávkou na případně jiný LP a normu.

Množí se zájem USS, aby si „ušetřili svoji nepráci“ , vymyslí tiskopis , aby občan vše doložil a oni s tím neměli práci. Možná, aby byl dostatek písemností k odůvodnění jeho pracovní pozice.

Při hodnocení nákladovosti LP se mnohdy uvádí, že nebudou náklady, skutečnost je ale jiná!!!!To by měl USS taky uhradit všem, kteří je dle tohoto LP museli vynaložit!!!

         Návrh předkládá občan ČR, OSVČ, znalec dle zák. č.36/1967 Sb….., kterému „přetekla číše trpělivosti“ při neustálém a často neefektivním „připomínkování LP“. Změny LP jsou činěny zpravidla na politická zadání a tak když už se dělá novela LP, neznamená to, že jsou řešeny veškeré potřebné změny, vady, spíše jen to, co vadí „ vlivným a mocným“.

Navrhovatel si je vědom neučesanosti a neúplnosti v argumentaci; spoléhá však na pomoc dalších členů AVPZS a HKČR, kteří daný problém „cítí“ stejně a kteří doufají, že HK ČR pomůže v jeho realizaci. Tím si ušetříme zbytečnou práci v budoucnu.

                                       Ing. Vladimír Maršík, člen a sekretář Rady AVPZS.

Pozn: doplňky, návrhy změn provádět [V-M1] komentářem

 


 [V-M1]ccvb

Vydáno: 27.5.2016 10:32 | 
Přečteno: 3361x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.