Kategorie: Články

Za období od založení AVPZS (1992)

Aktualizováno: Prošli jsme různými etapami jak v úrovni legislativy, tak v reálných podmínkách podnikání. Já osobně vnímám toto období jako „postupné utahování šroubu“. Proto v současné době je mnoho společností i OSVČ, kteří se musí rozhodnout, jak postupovat, aby se nedostali „do červených čísel“. Jednou z cest je přehodnocení, co potřebuji a čeho se mám vzdát.

Není to jistě jednoduché, ale pokud je škrtnut členský příspěvek Asociaci, tak si to asi zdůvodníme: Tento rozjetý vlak ještě chvíli pojede, já vše budu stejně využívat, než se vyhrabu z nesnází….Horší ale je, že to tak nefunguje. Víme, že to co si sami neprosadíme a neuděláme, to prakticky přestane existovat a státní úředník raději zamítne, než by hledal cestu pro realizaci. A k tomu mu taky slouží legislativa, kterou sám předkládá, proč by si tedy měl dělat problémy. Zvážili jste, jak by vypadaly „naše“zákony, pokud bychom připomínkami, vysvětlováním i jednáním na všech úrovních do tohoto procesu nevstupovali? Zeptejte se třeba v jiných asociacích, spolcích (zákl. seznam najdete třeba na stránkách HK ČR); všichni usilují o to, aby se do legislativního procesu mohli včas zapojit. Je málo našich členů - podnikatelů, kteří „zadara“ jsou ochotni udělat něco pro Asociaci. Všichni víme, že členské příspěvky jsou prakticky jedinou formou příjmů do kasičky Asociace. A tak neplacením čl.příspěvku se utlumuje aktivita Asociace, dává se větší prostor státní správě, abychom platili za vše více a v konečném důsledku si tak „podřezáváme větev“. Probuzení je mnohdy nemilé, už to nezachrání ani násobek toho členského příspěvku.

      Na 4.valné hromadě AVPZS jsme mnoho diskutovali, zda členské příspěvky zvýšit (držely se od roku 2004), uvědomovali jsme si, že v současné ekonomické situaci to může mít důsledek v odlivu části členské základny. Věřím, že si ale naše členská základna uvědomuje současnou situaci a pochopí nový Příspěvkový řád. Naše redukce aktivit, omezení se jen na členskou základnu, současně se zvýšením čl. příspěvku má jeden cíl- prezentovat Asociaci jako silný a způsobilý „spolek“, který udělá vše pro udržení a snad i zlepšení podnikatelských podmínek a výhradně se chceme věnovat jen zájmům členské základny. Je na Vás, na členech, abychom správně nastavili cíle. Nemáme jiné zdroje, než aktivní zapojení členů. Co neuděláme sami, budeme muset zaplatit. Proto se na vás obracím s prosbou, vyhodnoťte vlastní priority, ale ne na úkor Asociace, která musí bojovat za perspektivní podnikatelské prostředí všech společností i fyzických osob, které v daném segmentu pracují (kdo se veze, toho můžete sami selektovat). Před 4 dny se mi ozval bývalý člen (2 roky nezaplatil ČP), že potřebuje od Asociace pomoc v zajištění…., zda jsme v daném něco řešili  . Ano, pro členy to máme vyřešeno. Doporučil jsem mu, aby si nejdříve ujasnil, zda chce být ČLENEM AVPZS; pokud ano, tak ať doplatí ČP….

      Vážené členky, členové, moc vám děkuji za pomoc v realizaci cílů Asociace a to i formou včasného placení členských příspěvků. Doufám, že navýšení čl. příspěvků (FO-3000.-Kč, PO- 4000.-Kč) pochopíte jako nutné zlo, aby Asociace byla schopna existovat.

Jiří VRÁNA, výkonný místopředseda Rady AVPZS


Od roku 2013 byl tento článek přečten 1635x, děkuji za zájem. Byl to pokus o námět vyprovokovat čl.základnu k úvaze, co bychom měli dělat nově a lépe, jak se sami podílet, aby se nám členství v tomto spolku „vyplatilo“. Škoda- komentářů: NULA! Současný vývoj ukazuje, že pokud se nezačneme aktivně prosazovat (nejen v obchodě,...), tak zanikneme s veškerými důsledky, zejména v podmínkách podnikání.

Já osobně vidím cestu v:

  1. AVPZS daleko více spolupracovat s AOBP a organizacemi, které zbraně a střelivo mají v segmentu svých profilových činností. Místo toho, abychom byli zemí, která umí prodat kvalitní a odbornou práci, tak v soudobém „protektorátním zřízení EU“ se z našich – dříve prestižních fabrik stávají „montovny“, ve kterých se zaměstnávají nejméně placení dělníci, navíc často cizinci – kteří jsou často legislativně lépe zajištěni, než naši občané...;

Místo pokrokových, moderních technologií- které zajistí vyšší přidanou hodnotu a ekonomický růst jen dáváme záplatu na sníženou nezaměstnanost. Tím, že řada výrobků není „našim produktem“ jsou také vytvářeny podmínky pro „TUNELOVÁNÍ“, také k odplavení zisků do zahraničí a „daňových rájů“!.

Proto, pokud chceme mít „německé platy“, musíme donutit orgány státu, že veškeré zakázky pro stát budou mít v zadání zakázky prioritu výrobky z ČR (zahraniční dodavatel-výrobce, jen když to náš průmysl a společnosti „neumí“). Až začne znova stát podporovat tuzemské výrobce, zastaví se „chudnutí národa“; postupně se vymaníme z „koloniálního postavení“; jako národ Komenského přestaneme snižovat úroveň základního-středního i vysokoškolského vzdělávání – které dnes často řeší jen „doklad o vzdělání“, znalosti a schopnosti jsou vedlejší, zaměstnanost se řeší korupčním režimem známostí a úplatků. Celý svět používá naše slova:

- ROBOT- díky Čapkovi;

- TUNEL- díky vynalézavosti „čecháčka“;

- HUMANITNÍ BOMBARDOVÁNÍ – tomu dovětek raději nedávám....

 

  1. Výrazně se podílet na přípravě odborníků,

- v první etapě na učňovském a středoškolském stupni, předávat zkušenosti z praxe, sponzorovat tyto školy tak, abychom měli „nástupce“. Stát dnes nemá zájem mít kvalitní školství, ale degradace úrovně v našem oboru nesmí nastat! Tyto instituce(školy) nemají mnoho možností, příležitostí k získání „návazných zdrojů“ do svých rozpočtů. Naše organizace však u nich může získat benefity a umíme jim zaplatit za jejich služby (školení, výrobu pomůcek apod.), třeba formou dodávky materiálu, který pak škola nebude muset nakupovat;

- jsme schopni nabídnout celou řadu stáží (také u našich zahraničních partnerů) , různé spolupráce pro studenty, a i pro nás (firmy) to je přínosem, protože si můžeme vybírat budoucí, kvalitní zaměstnance;

Mnoho let nám chybí učeň a středoškolák se specializací „muniční technik“. Moc dobře víme, jaké z toho jsou důsledky, ale abychom konečně takovou odbornost připravovali, to musíte chtít sami- výrobci střeliva a munice. S Ing. Svachoučkem roky klepeme na dveře a přesvědčujeme.....

 

  1. Jistě by bylo vhodné koncepčně řešit personální rozvahu potřeb pro naše provozy- jen jde o zájem a zapojení i + finanční podporu, neboť AVPZS není výdělečnou organizací. Smutné je, že na stovky zbrojních licencí je naše čl. základna v počtu desítek, ostatní se „vezou“ a využívají bezplatně dosažené výsledky. Proto musíme nečleny „znevýhodnit“ tak, aby členství v AVPZS bylo pro držitele zbrojní licence výhodné – jak - dejte návrhy. Vždyť náš podnikatelský sektor musí myslet „na zítra“!!!;

  2. ……prostor pro další návrhy- zaslat cestou diskuse   


Vydáno: 30.3.2017 10:48 | 
Přečteno: 4869x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.