Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Dne 3.12.2013 při příležitosti oslav 20 výročí založení Hospodářské komory ČR byla udělena prezidentem HK ČR „Merkurova medaile HKČR“ in memoriam Rudolfovi Fulínovi, jako výraz poděkování a úcty za rozvoj AVPZS i HK ČR. Ocenění převzal jeho syn Milan.
Poděkování, teď už jen rodině na místě ocenění za Radu i členskou základnu provedl sekretář rady. Foto - viz Fotogalerie

a) na kolik se občan cítí ohrožen našimi legálně drženými zbraněmi ?
b) nutná obrana. Má právo občan se bránit při napadení palnou zbraní?

a) jakou kvalitu má naše práce?
b) jakou úroveň mají naši učni a středoškoláci – puškaři
c) vytváří naše legislativa optimální podmínky pro podnikání. Srovnej se zahraničím.