Zdroj: http://guns.cz/./clanky/stanovisko-k-problematice-delenych-pouzder-zaveru-zbrani  •  Vydáno: 29.10.2019 12:25  •  Autor: Skalický Jan

Stanovisko k problematice dělených pouzder závěru zbraní

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OBP“) coby věcný gestor právní úpravy na úseku zbraní a střeliva [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb.] ze své činnosti aktuálně identifikoval naléhavou potřebu řešení otázek spojených s problematikou dělených pouzder závěru zbraní, a to například v souvislosti s nakládáním se zbraněmi typu samopalu vz. 61 „Škorpion“ a zbraněmi z této konstrukční řady vycházejícími.

Text v celém znění ke stažení v PDF souboru ZDE