Kategorie: Články

Návrhy Evropská komise prováděcích směrnic „označování zbraní a jejich hlavních částí“a „poplašných a signálních zbraní“.

Dne 29.10.2018 zveřejnila Evropská komise návrhy prováděcích směrnic „označování zbraní a jejich hlavních částí“a „poplašných a signálních zbraní“. Zároveň byly zveřejněny tzv. iniciativy Evropské komise, tedy možnost připomínkovat materiál kýmkoliv.

Vážení členové, příznivci, laická i odborná veřejnosti,
 
dne 29.10.2018 zveřejnila Evropská komise návrhy prováděcích směrnic „označování zbraní a jejich hlavních částí“a „poplašných a signálních zbraní“. Zároveň byly zveřejněny tzv. iniciativy Evropské komise, tedy možnost připomínkovat materiál kýmkoliv.
 
Samotné materiály najdete zde:
Technical specifications for the marking of firearms and their essential components (Technické specifikace označování zbraní a hlavních komponent)

Rámcový obsah návrhu
1. Znaky musí být aspoň 1,6 mm vysoké a 0,02 mm hluboké
2. Nekovová těla zbraní musí nést označení na plátu kovu, který je pevně spojen s tělem tak, aby jeho odstranění poškodilo část těla. Členské státy mohou umožnit i jinou techniku označování, která zajišťuje jasně čitelné a trvalé označení.
3. O znacích používaných v označování rozhoduje členský stát, smějí to však být pouze znaky abecedy latinské, řecké nebo cyrilice, a arabská nebo řecká čísla.

Technical specifications for alarm and signal weapons (Technické specifikace poplašných a signálních zbraní)

Rámcový obsah návrhu
1. Pokud má být expanzní zbraň mimo směrnici (tj. u nás v kat. D), pak
- může být schopna střílet světlice pouze při použití nástavce na hlaveň
- musí obsahovat odolnou součást, která zabraňuje vystřelení pevné jednotné nebo hromadné střely
- může být komorována pouze na nábojky uvedené v tabulce VIII podle C.I.P., platné v době přijetí této směrnice.
2. Zbraň nesmí být běžnými prostředky upravitelná pro vystřelování pevných projektilů.
3. Všechny hlavní části musí být vyrobeny tak, aby je nebylo možno použít nebo upravit pro použití v ostrých zbraních.
4. Hlaveň nesmí být možné odstranit bez zničení či výrazného poškození zbraně.
5. Krátké zbraně musí mít po celé délce hlavně neodstranitelnou překážku zabraňující vystřelení pevného projektilu, pouze ústí hlavně může být volné v délce max. 1 cm.
6. Dlouhé zbraně musí mít neodstranitelnou překážku zabraňující vystřelení pevného projektilu aspoň ve třetině hlavně, ústí hlavně může být volné v délce max. 1 cm.
7. Zbraně určené pouze pro střelbu slepými náboji nesmí mít výšleh v ose hlavně (tj. dopředu).
8. Překážky nesmí být možné odstranit bez poškození hlavně či nábojové komory.
9. U zbraní pouze na slepá náboje musí mít překážky tvrdost aspoň 700 HV 30. U ostatních expanzních zbraní musí mít překážky tvrdost aspoň 610 HV 30.
10. Překážky musí zabraňovat vyvrtání nebo zvětšení díry v ose hlavně.
11. Nábojová komora musí být oproti hlavni přesazena nebo vyosena tak, aby zabraňovala nabití a vystřelení ostrého náboje. U revolveru musí být navíc zúženy a přesazeny ústí nábojových komor.
12. Členské státy zajistí kontrolu plnění těchto specifikací a budou při kontrole spolupracovat. Členský stát na vyžádání sdělí jinému členskému státu výsledky takové kontroly.

Možnost on-line připomínkování je jenom do 26. listopadu 2018 (nutná registrace).
 
Pokud se rozhodnete této možnosti využít, je dodržovat Pravidla pro zpětnou vazbu a připomínky a setrvat u ryze odborných a legislativních aspektů, bez politického či jakéhokoli jiného zabarvení,  neboť takové připomínky by se staly pro naše potřeby kontraproduktivní. A zároveň také berte v potaz fakt, že ve většině zemí nemají představu, jak funguje zákonná úprava a kultura držení zbraní v ČR. Proto pokud budete uvádět reálné příklady, vždy zauvažujte, jak se na to bude dívat druhá strana.

Děkujeme všem, kteří nezůstanou lhostejní a touto cestou se zapojí.

Jan  Skalický - předseda rady Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, z.s.
Martin Šavel -  předseda Iniciativy spolků vojenské historie České republiky, z.s.
Tomáš Trávníček - prezident LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.
 


Vydáno: 3.11.2018 11:42 | 
Přečteno: 1859x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.