Kategorie: Články

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra k problematice ověřování tlumičů hluku výstřelu

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra k problematice ověřování tlumičů hluku výstřelu Dne 30. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly mj. tlumiče hluku přeřazeny ze zbraní kategorie A do zbraní kategorie C. S ohledem na nejasnosti ohledně ověřování tlumičů hluku výstřelu podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, vydala nadepsaná ministerstva k uvedené problematice stanovisko, které je uvedeno v příloze.

Čj.: MPO 294598/2021/21100

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra k problematice ověřování tlumičů hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem.

S ohledem na změnu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 30. ledna 2021, která byla provedena zákonem č. 13/2021 Sb., kterou byly tlumiče hluku výstřelu přeřazeny ze zbraní kategorie A (kde byly zařazeny jako zakázané doplňky zbraní) do zbraní kategorie C, vyvstala otázka nutnosti ověřování tlumičů hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů výslovně neupravuje. V případě tlumičů hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem nevznikají pochybnosti o nutnosti jejich ověřování, neboť zákon č. 156/2000 Sb. v § 2 odst. 1 písm. d) jako stanovený doplněk zbraně označuje doplněk, který podléhá ověřování. Dle § 2a odst. 2 téhož zákona takovým stanoveným doplňkem, který podléhá ověřování, je tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem. Pokud jde však o tlumiče hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, jsou nadepsaná ministerstva toho názoru, že v tomto případě neexistuje zákonná povinnost tyto tlumiče ověřovat. Přestože zákon č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb. současně s přeřazením tlumičů hluku výstřelu ze zbraní kategorie A do kategorie C stanovil v příloze č. 1 bodu 23 písm. e) tohoto zákona, že hlavní části střelné zbraně jsou i tlumiče hluku výstřelu, přičemž zákon č. 156/2000 Sb. v § 2a odst. 1 písm. c) stanovuje, že ověřování podléhají části stanovených střelných zbraní, kterými jsou mj. i hlavní částí zbraně, nelze toto ustanovení aplikovat na tlumiče hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, neboť v případě, že mají být tlumiče hluku výstřelu ověřovány, zákon č. 156/2000 Sb. tak výslovně stanovuje, jako je tomu v případě tlumičů hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem v § 2a odst. 2 tohoto zákona. V případě, že by tlumiče hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem měly být ověřovány, zákon č. 156/2000 Sb. tak musí výslovně stanovit, obdobně jako tomu je v případě tlumičů hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem, případně by tato povinnost musela být vyjádřena takovým způsobem, aby nebylo pochyb o tom, zda se tlumiče hluku výstřelu ověřují či nikoliv. Závěr je tedy takový, že tlumiče hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem nejsou výrobkem, který podléhá ověřování dle zákona č. 156/2000 Sb. V rovině zákona o zbraních, ve znění zákona č. 13/2021 Sb., je možné použít tlumič hluku výstřelu ke střelbě spolu se zbraní určenou pro střelivo se středovým zápalem pouze tehdy, pokud je takový tlumič hluku výstřelu ověřen postupem podle zákona č. 156/2000 Sb. Naopak v případě tlumičů hluku výstřelu určených pro použití se zbraní pro střelivo s okrajovým zápalem lze z dikce § 29 odst. 3 písm. f) zákona o zbraních dovozovat, že nepodléhají-li tyto tlumiče hluku výstřelu ověřování podle zákona č. 156/2000 Sb., je možné je ke střelbě s příslušnou zbraní použít i tehdy, nejsou-li pro tento účel ověřeny. Povinnost a způsob registrace tlumiče hluku výstřelu podle zákona o zbraních není nijak podmíněn tím, zda tlumiče ověřování podléhají, či nikoliv. 

Odkaz na stránky MPO najdete zde

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/standardizace/zbrane-strelivo-a-pyrotechnika/stanovisko-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-a-ministerstva-vnitra-k-problematice-overovani-tlumicu-hluku-vystrelu-pro-zbrane-pouzivajici-strelivo-s-okr--260495/


Vydáno: 6.4.2021 17:06 | 
Přečteno: 1282x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.