Kategorie: Články

Trocha legislativy – Vnitřní předpis.

Trocha legislativy – Vnitřní předpis V posledních dne jsem dostal několik dotazů na téma, zda je třeba s novelou zákona platnou od konce ledna tohoto roku změnit i vnitřní předpis. Ano, je třeba jej doplnit.

Trocha legislativy – Vnitřní předpis

V posledních dne jsem dostal několik dotazů na téma, zda je třeba s novelou zákona platnou od konce ledna tohoto roku změnit i vnitřní předpis. Ano, je třeba jej doplnit.

Zák.119/2001Sb v platném znění  praví v § 39

Povinnosti držitele zbrojní licence

d) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel zbrojní licence stanoví

1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,

2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a

3. způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,…

Toto znění je zcela shodné se zněním v předchozích verzích zákona. Na první pohled se tedy může zdát, že na vnitřním předpisu netřeba nic měnit. Opak je však pravdou. Novela zákona zavedla nové kategorie zbraní, a to  A-I a C-I. Právě nakládání s těmito kategoriemi zbraní, alespoň dle názoru autora tohoto článku, je třeba do předpisu zapracovat, byť se pravděpodobně nebude lišit od nakládání se zbraněmi ostatních kategorií. U zraní kategorie A-I asi nebude rozdíl od kategorie A, příp. B, ale rád bych upozornil na odlišnosti u zbraní kategorie C-I, kde je zbytečné si svázat ruce vlastním předpisem, a povolit používání těchto zbraní stejně , jako u kategorie C. Ale to už je skutečně věc každého, kdo bude předpis novelizovat.


Vydáno: 10.6.2021 16:22 | 
Přečteno: 1907x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.