Kategorie: Články

Upozornění Prodej tlumičů

Jeden z řetězců prodávajících sportovní potřeby uvedl do maloobchodní sítě kterou provozuje v České republice tlumič hluku výstřelu, určený pro použití s palnou zbraní. Tlumiče byly prodávány zpravidla formou prodeje přes internet, kdy zákazník obchod provedl na dálku a následně si tlumič vyzvedl na uvedeném místě (např. kamenný obchod řetězce).

Upozornění:

Jeden z řetězců prodávajících sportovní potřeby uvedl do maloobchodní sítě kterou provozuje v České republice  tlumič hluku výstřelu, určený pro použití s palnou zbraní.  Tlumiče byly prodávány zpravidla formou prodeje přes internet, kdy zákazník obchod provedl na dálku a následně si tlumič vyzvedl na uvedeném místě (např. kamenný obchod řetězce).

Odkaz na článek https://krimi-plzen.cz

Z dosud dostupných informací vyplývá, že:

- prodejce není licencovaným subjektem ve smyslu ust. zák. 119/2002 Sb.

- tlumiče, které zákon řadí mezi zbraně kat. C (§ 6, písm. e) zák. 119/2002 Sb.) nebyly předmětem evidence v CRZ

- při prodeji prodávající neověřoval, zda je kupující osobou oprávněnou zbraň nabýt ve smyslu ust. zák. 119/2002 Sb.

- prodejce po prodeji tlumiče nezaevidoval v CRZ změnu vlastníka (protože prostě CRZ neměl)

Tato činnost řetězce je známa úřadům České republiky a dle vlastního vyjádření řetězec při řešení problémů s úřady České republiky spolupracuje.

Toto jednání může způsobit nabyvatelům tlumičů – zbraní kat. C řadu problémů a cílem tohoto upozornění je tyto nabyvatele před nimi varovat a poskytnout rady, jak problémy minimalizovat.

Je-li nabyvatelem osoba, která je současně držitelem ZP, je ohrožena nejspíše obviněním z přestupku, že tlumič (pod dojmem, že se jedná o „volné“ zboží)  nabyvatel nezaregistroval ve stanovené lhůtě 10 dnů. Lze doporučit, aby každý držitel ZP tuto povinnost urychleně splnil alespoň dodatečně.  Bude na nabyvateli, aby policii hodnověrně doložil důvod, proč tuto lhůtu nedodržel a na policii, zda tyto důvody uzná (např. nemoc, karanténa…).

V případě, že policie neuzná důvody pozdní registrace tlumiče (zbraně kat. C) , musí takový držitel počítat s tím, že bude obviněn (a zjevně i uznán vinným) ze spáchání přestupku na úseku zbraní  a střeliva, což je nutno považovat za vážný problém s ohledem na fakt, že spáchání 2 těchto přestupků ve lhůtě 3 let je důvodem pro ztrátu spolehlivosti držitele ZP.

Pokud nabyvatelem výše uvedeného tlumiče je osoba bez ZP, je problém ještě vážnější, neboť by takové jednání mohlo naplňovat znaky trestného činu nedovoleného ozbrojování dle ust. § 279, zák. 40/2009 Sb.  Je vcelku lhostejné, zda nabyvatel měl v úmyslu získat tlumič pro sebe nebo pro jinou osobu. I v tomto případě  lze doporučit aktivní jednání, které povede  k ukončení protiprávního stavu (odevzdání na policii), avšak s ohledem na rizika je nutno doporučit, aby nabyvatel tlumiče konzultoval všechny své kroky s advokátem – specialistou na trestní a současně zbraňové právo. To by měl učinit i každý držitel zbrojního průkazu, který si takový tlumič pořídil a  který si není úplně jistý, jak naše současná právní úprava funguje.  Dovolujeme si upozornit v této souvislosti na přijatou novelu trestního zákoníku, která bude účinná od 1. 2. 2022 a která zařazuje trestný čin nedovoleného ozbrojování do výčtu trestných činů jejichž trestnost zaniká účinnou lítostí (§ 33, zák. 40/2009 Sb.), tento fakt by měl každý advokát, který bude nabyvateli takového tlumiče poskytovat právní pomoc, vědět.


Vydáno: 1.12.2021 12:38 | 
Přečteno: 1617x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.