Kategorie: Články

Výkladové stanovisko MV k problematice aisoftových zbraní

Výkladové stanovisko MV k problematice aisoftových zbraníAVPZS požádala MV ČR o výkladové stanovisko k problamatice airsoftových zbraní z hlediska některých souvisejících zákonů a vyhlášek. Tímto bych rád odpovědným činitelům MV poděkoval za rychlé a jasné vysvětlení celé problematiky.

Výkladové stanovisko v pdf najdete 

http://guns.cz/upload/markup/stanovisko-mv.pdf

Doslovné znění výkladového stanoviska

odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 170 34 Praha 7

Č. j. MV- 98050-2/OBP-2021 Praha 15. června 2021

Vážený pan Ing. Jan Skalický předseda Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, z.s.
Datová schránka: rgavyqh

Věc: Odpověď Asociaci výrobců a prodejců zbraní a střeliva ve věci žádosti o výkladové stanovisko

Vážený pane předsedo,

k Vámi nastíněné problematice si dovolujeme uvést, že novela zákona o zbraních provedená zákonem č. 13/2021 Sb. s účinností od 30. ledna 2021 přinesla několik změn, které mají dopad na právní úpravu nakládání s plynovými zbraněmi. Jde zejména o tyto změny:

- zavedení nového třídícího kritéria mezi plynovými zbraněmi kategorie C-I a D v podobě ráže 6,35mm [§ 6a písm. e) a § 7 písm. c) zákona o zbraních],

- nová definice paintballové zbraně doplněná do § 7 písm. b) zákona o zbraních, dle které se paintballovými zbraněmi rozumí „plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely“.

Dále lze rovněž uvést, že s ohledem na schválení návrhu novely zákona o zbraních obsažené ve sněmovním tisku č. 756, bude dále s účinností od 1. února 2022 ze zákona o zbraních vypuštěno kritérium úsťové energie 16 Joule, a plynové zbraně s úsťovou energií nad tento limit nebudou dále spadat do kategorie C [srov. *MVCRX05QPZ8C* MVCRX05QPZ8C prvotní identifikátor 2 současné znění § 6 písm. c) zákona o zbraních] a jediným třídícím kritériem tak zůstane ráže plynové zbraně, jak bylo zmíněno výše.

Ze současného textu zákona o zbraních je zřejmé, že do kategorie D jsou zařazeny jednak všechny plynové zbraně nejvýše ráže 6,35mm (a od 1. února 2022 bez ohledu na úsťovou kinetickou energii střely), a jednak paintballové zbraně, u nichž se ráže, ani velikost úsťové energie nezohledňuje. Paintballové zbraně však musí být zbraněmi zásadně

- neletálními (tj. nesmrtícími); nepostačuje tedy například jejich klasifikace pouze jako „less lethal“ jako např. v případě zbraně FN 303,

- určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely; nemůže se tedy jednat o zbraně určené pro služební účely jako například v případě zbraní PepperBall.

Plynová zbraň, která tato kritéria splňuje, může být považována za paintballovou ve smyslu zákona o zbraních, a je v zásadě nerozhodné, je-li používána pro vystřelování střel obsahujících značkovací barvu, gumových (jako v případě zbraní Umarex T4E1 ) či plastových (jako v případě zbraní typu air-soft) střel nebo střel obsahujících jinou látku (např. GelBlaster Gellets). V uvedeném smyslu je nově doplněná definice paintballové zbraně faktickým rozšířením současné technické definice obsažené v zákoně o zbraních v jeho Příloze č. 1 Části první, bodu 20.

Pokud některá plynová zbraň uvedená kritéria nesplňuje (tj. není zbraní neletální, určenou pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely), nemůže se jednat o paintballovou zbraň ve smyslu § 7 písm. b) zákona o zbraních. V takovém případě by se pak jednalo o plynovou zbraň, pro jejíž klasifikaci by byla rozhodující její ráže (a do 31. ledna 2022 rovněž výše úsťové energie její střely). V případě výše zmíněných zbraní typu FN 303 nebo Pepperball by se tedy patrně jednalo o zbraně kategorie C-I (popř. do 31. ledna 2022 o zbraně kategorie C, pokud úsťová kinetická energie střely vystřelené z těchto zbraní přesahuje 16 Joule), a to bez ohledu na skutečnost, že se tyto zbraně konstrukčně podobají běžným paintballovým zbraním.

Lze tedy shrnout, že návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo e možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, který je v současnosti 1 Zde pouze upozorňujeme, že samotný výrobce označuje zbraně tohoto typu jako „markers“ (angl.) nebo „Markierer“ (něm.), tedy jako zbraně určené pro vystřelování právě značkovacích střel (které jsou pro tyto zbraně rovněž nabízeny). Přitom s ohledem na úsťovou energii střel těchto zbraní lze i použití pevných pryžových střel považovat za specifickou neletální alternativu střely obsahující značkovací barvu. Samozřejmě se předpokládá rovněž dodržení všech bezpečnostních pravidel, která výrobce pro střelbu z těchto zbraní stanovuje. 3 předkládán vládě, zahrnuje rovněž jiné neletální plynové zbraně určené pro sportovní, výcvikové nebo rekreační účely, které ve Vaší žádosti o stanovisko zmiňujete, a to právě v rámci pojmu „paintballové zbraně“.

                                                                                                  Mgr. Milena Bačkovská
                                                                                                        vedoucí oddělení


Vydáno: 21.6.2021 14:35 | 
Přečteno: 1878x

 | Hodnocení:Komentáře jsou automaticky uzavřeny 180 dnů po vydání článku.

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.