Členství

Členství vzniká splněním znění níže uvedeného výpisu ze stanov. Přihláška o členství se píše buď volnou formou na hlavičkovém papíru firmy (FO), nebo na šabloně- viz závěr . Ostatní podmínky se dokládají kopiemi živnostenského oprávnění.

§ 4
Členství v asociaci
(1) Členem asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenské koncese nebo jí odpovídajícího oprávnění k činnosti v oblasti výroby, oprav, servisu nebo prodeje zbraní a výroby nebo prodeje střeliva, dále držitel koncesované živnosti v oboru výbušniny, doplňků v oboru, k provozování střelnice nebo provozuje-li soudně znaleckou činnost v uvedených oborech; která chce využívat výsledků činnosti asociace nebo se aktivně podílet na činnosti; která předloží přihlášku, vyjádří souhlas se stanovami asociace .

(2) Členství vzniká zaplacením prvého členského příspěvku.

(3) Členská práva právnické osoby vykonává její pověřený pracovník.

(4) Čestné členství v asociaci uděluje na návrh rady Valná hromada. Čestný člen má práva člena.

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA ASOCIACE VÝROBCŮ A PRODEJCŮ ZBRANÍ A STŘELIVA o.s. ke stažení zde


Dnem 1.1.2014 je schválen nově členský příspěvek na kalendářní rok:
- fyzická osoba, školy: 3000,- Kč
- právnická osoba: 4000,- Kč


Schváleno Valnou hromadou v Praze dne 20.6.2013