SŠ - COPt Uherský Brod
Střední škola - Centrum odborné technické přípravy


Poskytuje:

  • učební obor puškař
  • studijní obod puškař - technik
  • bakalářské studium - zbraně

Podrobnosti o možnostech ZDE


Integrovaná střední škola
Centrum odborné přípravy

Brno, Olomoucká 61

  • poskytuje obor - puškař

Podrobnosti ZDE


Připravují se osnovy pro středoškolské studium –pracovně „muniční technik“ v součinnosti s Ing. Svachoučkem. Uvítáme, pokud od členů dostaneme informaci, kolik středoškoláků - muničářů by v kterém roce potřebovali. Za Radu je pověřen touto školskou oblastí Ing. Vladimír Maršík. Ten vyzval  a znova vyzývá členskou základnu ke spolupráci a k rozšíření týmu, který se školství bude věnovat. Zájemci se prosím hlaste přímo – také jako odborníci z praxe do komisí závěrečných zkoušek. Informace k Jednotnému zadání závěrečných zkoušek a k Národní soustavě kvalifikací jste dostali v info k 15.2.2012, ke změně nedošlo.