PŘIHLÁŠKU ZA ČLENA ASOCIACE VÝROBCŮ A PRODEJCŮ ZBRANÍ A STŘELIVA z.s. si lze vyžádat na sekretar@avpzs.cz

 

Dnem 1.1.2014 je schválen nově členský příspěvek na kalendářní rok:
- fyzická osoba, školy: 3000,- Kč
- právnická osoba: 4000,- Kč


Schváleno Valnou hromadou v Praze dne 20.6.2013