Výstavy rss

VH AVPZS bylo rozhodnuto, že se AVPZS omezí v aktivitách na prezentacích v zahraničí - na jednu výstavu pro „západní trhy“ a jednu výstavu pro „východní trhy“ a to na takové, kde je zájem naší členské základny. Účast AVPZS na výstavách v ČR bude posuzována především z hlediska nákladovosti a efektu pro AVPZS(o tom jednáno s organizátorem výstavy) jako celku,neboť zde neřešíme podporu dotační politiky a může se sem přihlásit samostatně každý náš člen.

Dále Plán pro rok 2017

Doplnit: Řeší se účast na ARMS a HUNTING 2017 Moskva, ale z naší strany je požadavek na MPO, MZV, aby byly projednány podmínky obchodní činnosti s Ruskou Federací/RF/, neboť současný stav (sankce) nevytváří podmínky a zhodnocení prezentace na této výstavě. Máme zájem, aby tento trh nám zůstal zachován a opuštěním této výstavy bude naše místo obsazeno ostatními státy EU, kde tak tvrdý postih i výklad státem není uplatňován!!!!.

Prosím členy o vyjádření:

  1. Máme trh v RF vyřešen a nepotřebujeme žádná opatření;

  2. Máme zájem o trh RF, ale s jeho realizací našim státem máme problémy, které je nezbytné odstranit (krátce popsat , uvést kontakt. osobu, telefon a email k upřesnění,), aby naše prezentace na ARMS&HUNTING 17 byla efektivní.

  3. Nemáme zájem o prezentaci v RF.

Členy opět vyzývám ke zpracování 2 obrázků v programu PowerPoint, abychom aktuálně mohli prezentovat i kontaktovat nezúčastněné vystavovatele. Aby se dala kvalitně prezentace připravit , je nezbytné dát do 6.2.15 (termín uzávěrky) s podklady přes e-mail asociace@guns.cz, předmět Prezentace člena AVPZS 2017:

  1. 2 obrazy PowerPoint v programu Win7. Na nich doporučujeme dvojjazyčný(trojjazyčný) text Česko – anglicko- ruský),
  1. První snímek by měl pozorovatele seznámit s názvem firmy a s rozsahem podnikatelské činnosti;
  2. Druhý snímek by měl být zaměřen na kontakty a vpravo dole případně na pozvání k návštěvě výstavní plochy společnosti, pokud budete vystavovatelem vytvořit pole, budeme doplňovat, až bude známo umístění / pro IWA 14 to uveďte-to již víme/.
  1. V daných jazycích text pro mluvené slovo, pokud je zájem o jiný, než uvedený text na snímku - první snímek mluvené slovo -max. 7 vteřin, na druhý- 3 vteřiny;

Uvítáme sponzora, který by byl ochoten bezplatně poskytnout velkoplošnou obrazovku a notebook; také, kdo by se podílel na cizojazyčném namluvení prezentace.

 

Pozn:

 -    podlady budou nabídnuty (s vašim souhlasem) CzechTrade- i pro další prezentace;

  • Budou zařazeny podklady jen členů, kteří zaplatili členský příspěvek (ČP);
  • Koordinovat zpracování prezentace bude sekretář Rady.

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.