Legislativa

Obsah a funkce projektu Zákony pro lidi (z těchto stránek jsou podklady čerpány) jsou předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.

Aby následující obsah nebyl pokládán za masivní dávkové stahování obsahu, bude nadále tato kapitola řešena odvolávkami na patřičné stránky.

Jelikož je Směrnice EU (schválená dnem 15.3.17) pro nás závaznou legislativní normou, po zveřejnění schváleného znění budou veškeré uvedené legisl.předpisy

  1. v první fázi (do vydání nového legislativního předpisu) budou nezávazně komentovány pasáže v textu legisl.předpisu - kde dojde ke změnám tak, aby se na změny členové mohli připravit;

  2. bude uvedena odvolávka na zdroj, kde lze platné znění získat;

  3. pokud se jednáním s poskytovatelem aktuálního znění leg.předpisů nenajdeme vzájemně přijatelné řešení, bude platit odst b).

více-viz https://www.zakonyprolidi.cz/clanek/podminky-pouziti.htm

Tedy- následující znění leg.předpisů má jen dočasnou a informativní hodnotu.

Prosíme členskou základnu o to, kdo má zaplacen přístup k aktualizovanému stavu legislativy, aby se spojil se sekretářem Rady (asociace@guns.cz, kopii zprávy na armourer48@gmail.com) a nabídl spolupráci, s cílem - aby naše stránky měly aktuální znění.


Zákon o zbraních

Prováděcí vyhláška zákona o zbraních

Zabezpečení zbraní a střeliva

Znehodnocování zbraní

Dovolené výrobní provedení

Zkoušení zbraní a střeliva

Zdravotní způsobilost

Slovenský zákon-zbraně a střelivo